TÜRK GIDA KODEKSİ TASLAK METNİ GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

TÜRK GIDA KODEKSİ TASLAK METNİ GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-1986
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde, Bakanlık tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçine Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” ile “Türk Gıda Kodeksi Gıda Malzemelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”e ait taslak metinlerinin web sayfalarında (www.tarim.gov.tr) görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu Tebliğ taslakları ile ilgili görüşlerinizin, web sayfasında ( http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ) yer alan tablo formatına uygun olarak, en geç 31 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma Yönlendirme Müdürlüğü’ne (ceyda.polat@aso.org.tr) e-posta ile gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası