TÜRK GIDA KODEKSİ – PİRİNÇ TEBLİĞİ HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRK GIDA KODEKSİ – PİRİNÇ TEBLİĞİ HK.

TÜRK GIDA KODEKSİ – PİRİNÇ TEBLİĞİ
 
Tarihi    :16.06.2010
İşareti   :4/5000-1966
Yanıt     :gokcen.celik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu’nun oluşturduğu Tahıl, Baklagil ve Mamulleri İhtisas Alt Komisyonu tarafından hazırlanan “ Türk Gıda Kodeksi – Pirinç Tebliği” taslak metninin www.kkgm.gov.tr  adresinde görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiş ve konu ile ilgili Odamız göüşü talep edilmektedir.
 
Söz konusu tebliğ hakkında görüşlerinizin en geç 28.06.2010 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksa gönderilmesi gerekemektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası