Türk Gıda Kodeksi Hk. – 2015 - Ankara Sanayi Odası

Türk Gıda Kodeksi Hk. – 2015

Tarih: 05.01.2015 
İşareti: 04/5000-7
İrtibat:teknik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin benzeri Polikorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Polikorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriteri Tebliği ile Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü için Kontrol Noktalarının Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliğlerine ait taslak metinlerin www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar adresinde görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmektedir.
 
Bu bağlamda, söz konusu tebliğler ile ilgili Odamız görüşünün oluşturulabilmesi için görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere en geç 07.01.2015 tarihine kadar Odamız gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 0312 417 52 05 numaralı faksa iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası