Türk Gıda Kodeksi Hk. – 2016 - Ankara Sanayi Odası

Türk Gıda Kodeksi Hk. – 2016

Tarihi : 18.07.2016
İşareti : 
4/5000-1477

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı ,Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen,  “Türk Gıda Kodeksi-Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak Onay Prosedürü Hakkında Yönetmelik’e ait taslak metinler ve eklerinin  www.tarim.gov.tr adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, taslakla ilgili görüşlerinizin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 30.07.2016 tarihine kadar kodeks@tarim.gov.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası