TÜRK GIDA KODEKSİ GÖRÜŞ TALEBİ

    30 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-266
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi (TGK) Hazırlama Yönetmeliği gereğince hazırlanan “TGK-Yenilenebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği” taslak metninin Bakanlığın www.tarim.gov.tr internet sayfasında görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Tebliğ hakkında olabilecek görüşlerinizin ilgili sayfada belirtilen formata uygun olarak hazırlanarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilmek üzere 16 Şubat 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno