Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme Ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kural - Ankara Sanayi Odası

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme Ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kural

Tarihi    : 01.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1108
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr      
 
Sayın Üyemiz;     
 
“Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme Ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/19)” 01.04.2011 tarih ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası