Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği - Ankara Sanayi Odası

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği

Tarihi     : 25.03.2011
İşareti    : 4/5000-1020
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ” 23.03.2011 tarih 27883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğlere http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası