TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER YÖNETMELİK TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER YÖNETMELİK TASLAĞI

Tarihi   : 21.10.2016

İşareti   : 04/5000- 2062

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerine İlişkin Özellikler Yönetmelik taslağı ve eklerinin www.tarim.gov.tr adresinde görüşe açıldığı iletilmektedir.

 

Bu çerçevede, taslakla ilgili görüşlerin taslak metin ile birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uyguın olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilmek üzere en geç 01.11.2016 tarihine kadar Odamıza (e-posta: ticaret@aso.org.tr, Selin Örnek) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası