Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği - Ankara Sanayi Odası

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği

    19 Nisan 2012

Tarihi  : 19.04.2012
İşareti : 
4/5000-1419
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği (No: 2012/30)” 19.04.2012 tarih ve 28269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası