TÜRK GIDA KODEKSİ-BİTKİ ADI İLE ANILAN YEMEKLİK YAĞLAR TEBLİĞİ HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRK GIDA KODEKSİ-BİTKİ ADI İLE ANILAN YEMEKLİK YAĞLAR TEBLİĞİ HK.

Tarihi     :07.12.2009
İşareti    :4/5000-4177
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu’nun oluşturduğu Katı ve Sıvı Yağlar İhtisas Alt Komisyonu tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi-Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği”nin değişiklik çalışmalarının tamamlandığı ve taslağın www.kkgm.gov.tr adresinde “mevzuat” başlığı altında görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
Söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerinizin görüş bildirme forumunda hazırlanarak en geç 11.12.2009 tarihine kadar 312-417 52 05 numaralı faksa veya gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Ekler: 

Bilgilerinize  sunarız. 

 Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası