Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin Ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenilleri - Ankara Sanayi Odası

Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin Ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenilleri

Tarihi  : 04.01.2012
İşareti : 04/5000-85
 
Sayın Üyemiz,
 
Belirli gıdalarda bulunan dioksinler (PCDD ve PCDF) ve dioksin benzeri poliklorlu bifenillerin (PCB) seviyesinin resmi kontrolü için gıdalardan numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini düzenleyen; “Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin Ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama Ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/5)” 04.01.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası