Türk-Gambiya İş Konseyi Kuruluşu - Ankara Sanayi Odası

Türk-Gambiya İş Konseyi Kuruluşu

    14 Haziran 2012

Tarihi  : 14.06.2012
İşareti : 05/5000-1996
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikası kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Afrika ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve bu bağlamda yeni açılımlar sağlanmasına büyük önem verdiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede 2011 yılında kurulmasına karar verilen Türk-Gambiya İş Konseyi ile birlikte Afrika İş Konseyleri çatısı altında faaliyet gösteren Konsey sayısı 17’ye ulaştığı belirtilmektedir.
 
Gambiya Türk işadamlarına sunduğu imkanları nedeniyle Afrika kıtasında öne çıkan ve önem arz eden bir ülke konumuna geldiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Türk – Gambiya İş Konseyi kurulması kararı alınmış olup, İş Konseyinin hedefinin, Türkiye ile Gambiya arasında karşılıklı iş ve yatırım olanaklarını araştırmak ve geliştirmek olduğu belirtilmektedir. Söz konusu hedef doğrultusunda, Türk ve Gambiya iş aleminin çeşitli platformlarda biraraya gelmelerinin sağlanması ile iş potansiyeli olan alanlarda karşılıklı bilgi akışının oluşturulmasının öncelikli amaç olarak belirlendiği ifade edilmektedir.
 
Türk – Gambiya İş Konseyine katılmak isteyen üyelerimizin, DEİK Üye İlişkileri Sorumlusu Sayın Çiğdem Birgin (Tel: 0212 339 50 34 E-posta: cbirgin@deik.org.tr) ile irtibata geçmesi gerekmektedir
 
Bilgilerinize sunarım.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası