Türk-Filistin İş Konseyi 10. Ortak Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk-Filistin İş Konseyi 10. Ortak Toplantısı

Tarih: 11.04.2013 
İşareti: 05/5000-1376 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; DEİK/Türk-Filistin İş Konseyi olarak 3-6 Haziran 2013 tarihlerinde Filistin’e bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, program kapsamında Türk-Filistin İş Konseyi 10. Ortak Toplantısının düzenlenmesi, bu bağlamda firmalar arası ikili görüşmeler ve tesis ziyaretleri yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.
 
Söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin, katılım formunu doldurarak, avans ödeme bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 29 Nisan 2013, Pazartesi günü mesaî saati bitimine kadar DEİK’e (E-mail: adiblan@deik.org.tr, Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir. Katılım Formu ve Ziyaret Programına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanlan/Yurt Dışı Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası