Türk-Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı, Casablanca - Ankara Sanayi Odası

Türk-Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı, Casablanca

    26 Şubat 2010

Tarihi     : 26.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 684
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı Eşbaşkanlığında 18-20 Nisan 2010 tarihleri arasında Fas’ta Tükiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı’nın gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Söz konusu KEK Toplantısı ile eşzamanlı olarak DEİK / Türk-Fas İş Konseyi tarafından 19-21 Nisan 2010 tarihlerinde Casablanca’ya düzenlenecek işadamı heyet ziyareti çerçevesinde 20 Nisan 2010 tarihinde Türk-Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı’nın düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Fas’ın önde gelen işadamları ile bir araya gelme fırsatı sunacak olan söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan kayıt formunun eksiksiz bir şekilde doldurularak, konaklama, uçuş bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen tespit edilecek katılım ücretine mahsuben 300 Euro Avans ücretinin T.C. İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) DEİK Afrika İş Konseyi 3314642 No’lu Euro hesabına (Swift: ISBKTRISXXX / IBAN No: TR100006400000210113314642) yatırıldığını gösteren dekontla birlikte, en geç 19 Mart 2010 günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Bahar Kavala, Tel: +90 212 339 50 32; Faks: +90 212 270 35 92; e-posta: bkavala@deik.org.tr) iletilmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası  
 
 
Not: Katılım ücreti, katılımcıların sayısına göre tespit edilmekte olup ziyaretle ilgili uçuş ve konaklama detayları ile katılım ücretine ilişkin bilgiler sadece avans ödemesini yaparak ön katılım formunu ileten firmalara bilahare iletilecektir.