Türk Eximbank Yurtdışı Referans Banka Listesi - Ankara Sanayi Odası

Türk Eximbank Yurtdışı Referans Banka Listesi

    31 Aralık 2012

Tarihi : 31.12.2012
İşareti : 05/5000- 3939
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank’dan alınan bir yazıya atfen, 2012 yılı ve sonrasına yönelik olarak belirlenen yeni strateji çerçevesinde, Ülke Kredisi Programları kapsamında, ülkelerde teminat olarak yalnızca devlet garanti mektubu kabul edilmesi uygulamasının terk edilerek, Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen bankalara da kredi açılması suretiyle, Ülke Kredi/Garanti Programına ivme kazandırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, limit tahsis edilmiş olan ülkelerin, Eximbank tarafından analizi yapılarak muteber bulunan kamu veya özel bankalarına kredi hattı açılması amacıyla, http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/BirimAnaSayfasi.aspx adresinden ulaşılabilecek olan “Türk Eximbank Banka Değerlendirme Referans Banka Listesi” oluşturulduğu, söz konusu listenin bankaların güncellenen verilerinin yansıtılabilmesini teminen belirli aralıklarla gözden geçirilerek revize edileceği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Türk Eximbank’ın borçlusu olacak söz konusu referans listesindeki bankalardan kredi başvurusu gelmesi halinde, işlemin özelliğine ve Bankanın başvuru anındaki finansal durumuna göre yapılacak analiz sonucunda limit tahsisi yapılabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası