TÜRK EXİMBANK TARAFINDAN KULLANDIRILACAK KREDİ HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRK EXİMBANK TARAFINDAN KULLANDIRILACAK KREDİ HK.

TÜRK EXİMBANK TARAFINDAN KULLANDIRILACAK KREDİ HK.

Tarihi     : 10.07.2009
İşareti    : 6/5000 –
 Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

Türk Eximbank’dan alınan bir yazıda, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)’ne imalat sanayi, turizm, lojistik sektörlerindeki işletmelerin, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon projelerinin finanasmanı amacıyla bir kredi açıldığı, söz konusu kredinin, Türk Eximbank tarafından doğrudan kullandıracağı ve aracı bankalar vasıtasıyla alt-kredi şeklinde de kullanım imkanının bulunduğu, işletme aracılık etmek üzere bugüne kadar Alternatifbank ile anlaşmaya varılmış olduğu, diğer ticari bankalar ile görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir.

Söz konusu yazıda, krediden, AYB ile üzerinde mutabakata varıldığı şekilde KOBİ olarak tanımlanan, bilançosundaki net sabit aktifleri proje öncesinde 75 milyon Avro’yu aşmayan ve 500’den az çalışanı olan, Türkiye’de yerleşik firmaların yararlanabileceği ifade edilmiş, kredi kullanıcısı firmaların Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına uygun olarak tescil edilmiş olmalarının esas olduğu belirtilmiştir.

Türk Eximbank tarafından doğrudan kullandırılacak kredinin şartları, kullanım kuralları ve takip usullerini düzenleyen Uygulama Esasları yürülüğe girmiş ve Türk Eximbank’ın web sayfasında (www.eximbank.gov.tr) yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.   
 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası