Türk Exımbank Tanıtım Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk Exımbank Tanıtım Toplantısı

    18 Nisan 2013

Tarih: 18.04.2013
İşareti: 05/5000-1487
 
Sayın Üyemiz,
 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihracatçıların ve müteahhitlerin uluslararası pazarlarda paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması ve ihracata yönelik olarak yatırım mallarının üretim ve satışının desteklenmesi hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren Türk Eximbank’ın kredi,sigorta ve garanti programlarının tanıtımına yönelik olarak 02 Mayıs 2013 Perşembe günü 14:30-17:00 saatleri arasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Eğitim Salonunda bir tanıtım toplantısının yapılacağı iletilmektedir.
Katılımın ücretsiz olduğu söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Eğitim Portalı (http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Seminer Yeri:
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Eğitim Salonu
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:120 Balgat/ANKARA
 
İrtibat:
Hüseyin İNCEÇAM
Tel: 0312 447 27 40 – Dahili:227
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası