Türk Eximbank Reeskont Kredisi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk Eximbank Reeskont Kredisi Hk.

    25 Mayıs 2012

Tarihi  : 25.05.2012
İşareti : 4/5000-1777
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank’ın yazısına atfen;Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın, “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” Genelgesi ile Türk Eximbank’a tanınan 4 milyar ABD Doları tutarındaki Reeskont limitinin 5 milyar ABD Doları tutarına yükseltildiği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, Reeskont Kredisinin, firmaların finansman ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını teminen, firma bazında kullandırılacak kredi limitlerinin, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 90 milyon ABD Doları, diğer firmalar için 50 milyon ABD Doları olarak yeniden düzenlendiği belirtilmektedir.
 
Söz konusu yazıda devamla, yeni düzenlemelerin 15.05.2012(dahil) tarihinden itibaren geçerli olacağı, kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Şubelerine yapılması gerektiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası