Türk Eximbank Kredileri Hk - Ankara Sanayi Odası

Türk Eximbank Kredileri Hk

    28 Mayıs 2012

Tarihi :  28.05.2012
İşareti : 4/5000-1807
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türk Eximbank tarafından kullandırılan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi (YDMHKK) ile ilgili olarak firmalarımızdan talep edilen teminat mektubu oranlarında 24.04.2012 tarihinde bir indirim gerçekleştirildiği bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede yapılan düzenleme ile YDMHKK programında,
 
-Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve sadece ilk anapara ödemesine kadar geçecek süre için tahakkuk edecek faiz ile VRHİB tahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyide toplamının % 100’ü oranında,
 
-VRHİB alınmadan kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve sadece ilk anapara ödemesine kadar geçecek süre için tahakkuk edecek faiz toplamının % 100’ü oranında,
 
talep edilmeye başlandığı ve sözkonusu değişikliğin YDMHKK Uygulama Esaslarının Teminat ve Dökümantasyon başlıklı yedinci maddesine yansıtıldığı belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, mezkur düzenleme ile “tüm vade boyunca tahakkuk eden faiz” uygulaması yerine “sadece ilk anapara ödemesine kadar geçecek faiz” uygulaması getirildiği ve firmalara kullanacak oldukları kredi için daha düşük tutarda teminat mektubu sunma imkanı sağlanarak YDMHKK programı kapsamında finansmana erişimlerin kolaylaştırıldığı bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası