Türk Eximbank ile DBK Arasında Mutabakat - Ankara Sanayi Odası

Türk Eximbank ile DBK Arasında Mutabakat

    29 Kasım 2012

Tarihi  : 29.11.2012
İşareti : 05/5000-3601
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank ile Kazakistan Kalkınma Bankası (Development Bank of Kazakhstan-DBK) arasında 12.10.2012 tarihinde bir Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) imzalandığı bildirilmektedir. Sözkonusu zabıt kapsamında, Türk Eximbank tarafından DBK’ya açılacak kredi hattının 250 milyon ABD Dolarlık üst limite sahip olduğu ve Türk ihracatçı/müteahhitlerin Kazakistan’a yapacakları mal ve/veya hizmet ihracatının finansmanına yönelik olduğu belirtilmektedir.
 
Yazıda, Mutabakat Zaptı kapsamında, Türk Eximbank Ülke Kredileri mekanizmasına uygun olarak, Kazakistan’da yerleşik alıcıların Türkiye’den gerçekleştirecekleri mal/hizmet alımlarına finansman sağlanacağı, kredinin borçlusunun Kazak alıcıları adına DBK olacağı ve finansman taleplerinin DBK tarafından Türk Eximbank’a iletileceği belirtilmektedir. Kredi taleplerinin ekte sunulmakta olan endikatif finansal koşulların göz önünde bulundurularak, Türk Eximbank tarafından işlem bazında değerlendirilmeye tabi tutulacağı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası