TÜRK EXİMBANK “İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ” HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRK EXİMBANK “İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ” HK.

Tarihi     :17.09.2008
İşareti    :6/5000 –3818

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank’ın yazısına atfen; Dünya Bankası tarafından tahsis edilen “İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi” kapsamında, gemi/yat yapımı, makine  imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ve tersane yatırımı yapan Türkiye’de yerleşik firmaların ihracat işlemleri ve ihracat amaçlı yatırımlarına yönelik yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mallar ile yapı harcamalarının finansmanına yönelikolarak hazırlanan “İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Uygulama Esasları” nın 08.08.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Program kapsamında uygun bulunan hammadde, aksam, techizat, tesis ve yapı harcamaları işletme sermayesi veya yatırım kredileri ile finanse edileceği, yukarıda belirtilen alanlardaki projeleri Türk Eximbank’ın değerlendireceği kredinin, uygun bulunan firmalara, orta/uzun vadeli olarak döviz cinsinden kullandırılacağı ve krediye ilişkin koşulların işlem bazında yine Türk Eximbank tarafından belirleneceği ve sözkonusu kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:Detaylı Bilgi için tıklayınız.