Türk – Danimarka İş Konseyi Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk – Danimarka İş Konseyi Toplantısı

    9 Şubat 2012

Tarihi  : 09.02.2012
İşareti : 05/5000-526
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Danimarka’nın önde gelen firma temsilcilerinden oluşan işadamları heyetinin Türk firmalarla ticaret ve yatırım alanlarında işbirliklerini geliştirmek amacıyla,  1 – 2 Mart 2012 tarihlerinde, ülkemizi ziyaret edeceği belirtilmektedir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde, Türk – Danimarka İş Konseyi tarafından Danimarka Sanayiciler Konfederasyonu işbirliğiyle, 1 Mart 2012 Perşembe günü, saat 13:00’de Point Hotel / Barbaros’ta, Türk – Danimarka İş Konseyi Toplantısı ve ikili firma görüşmelerinin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. İşadamları heyetine Danimarka Ticaret ve Yatırım Bakanı Pia Olsen Dyhr başkanlık edecek olup, anılan toplantı kapsamında söz alarak her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitapta bulunacaktır.
 
Dünyadaki rüzgar tribünlerinin %40’ının üreticisi ve önde gelen eczacılık ürünleri ihracatçısı olmasının yanı sıra, Avrupa’da enerji verimliliğinde ilk sırada yer alan Danimarka ile ikili ticaretimiz son yılda büyük bir ivme kaydetmiş olup, Danimarka’dan Türkiye’ye gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlarda da son dönemde sürekli bir artış gözlenmektedir. Türk firmaları açısından Danimarka firmaları ile başta bilişim, yenilenebilir enerji, denizcilik, inşaat / altyapı, gıda ve tekstil sanayi olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkanları mevcuttur. Türk – Danimarka İş Konseyi Toplantı programı ekte bilgilerinize sunulmakta olup, Danimarkalı işadamları heyet listesi 11 Şubat 2012 tarihi itibariyle DEİK web sitesinde yer alacaktır.
 
Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekteki formu doldurarak katılım teyitlerini en geç 24 Şubat 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Dilek Tuna, eposta: dtuna@deik.org.tr , faks: 0212 339 50 65) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası