Türk-Cezayir İş Konseyi Ortak ToplantısıI-ERTELEME - Ankara Sanayi Odası

Türk-Cezayir İş Konseyi Ortak ToplantısıI-ERTELEME

Tarihi     : 03.12.2008
İşareti    : 5/5000 –
4702
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda,  Türk-Cezayir İş Konseyi tarafından 14-15 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılması öngörülen Cezayir İşadamları ziyaretinin 12-14 Ocak 2009 tarihine ertelendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede Cezayir ile yeni işbirliği imkanlarına zemin hazırlayacak ve Cezayir’in önde gelen işadamlarıyla tanışma fırsatı sağlayacak ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu en geç 15 Aralık 2008 Pazartesi gününe kadar DEİK’e (Bahar kavala, Tel:0212 339 50 32, Faks: 0212 270 35 92, Mail: bkavala@deik.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası