Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 11. Dönem Toplan - Ankara Sanayi Odası

Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 11. Dönem Toplan

    10 Ocak 2011

Tarihi     : 10.01.2011
İşareti    : 03/5000-96
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf’ın eşbaşkanlığında, Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 11. Dönem Toplantısı’nın, 2011 yılı Şubat ayının ilk yarısında, Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilerek, toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.
 
Arnavutluk ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik işbirliği imkanları ile, ticarette yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerinizi Odamıza (Tel:417 12 00/1300, Faks: 417 52 05, E-posta: gensek@aso.org.tr) iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası