Türk-Alman İşbirliği Konseyi (TAİK) - Ankara Sanayi Odası

Türk-Alman İşbirliği Konseyi (TAİK)

Tarihi     : 29.04.2009
İşareti    : 5/5000 – 1736
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk-Alman İşbirliği Konseyi (TAİK) toplantılarının, bir yıl Almanya’da olacak şekilde düzenlendiği belirtilmektedir. Anılan Konseyin, Türk ve Alman tarafından, kamu ve özel sektör temsilcilerinin aktif katılımı ile, iki ülke arasında işbirliği önerilerinin ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunların ele alındığı tek platform olduğu ifade edilmektedir.

Konseyin, “Ticaret”, “Sanayi ve Yatırımlar”, “Turizm” ve “Bilim, Araştırma ve Teknoloji” çalışma gruplarından oluştuğu bildirilmektedir.

TAİK’in 15. dönem toplantısının, 13-14 Mayıs 2009 tarihlerinde Berlin’de düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantının taslak programı ve katılım formu ekte yer almaktadır. Toplantıda Türkçe-Almanca simütane tercüme hizmeti verileceği bildirilmektedir. Katılım formu ve program güncellenerek TOBB’un web sitesinde duyurulacaktır. (www.tobb.org.tr/deid/duyurular.php)

Anılan konsey toplantısına katılmak isteyen üyelerimizinn ekteki katılım formunu doldurarak 7 Mayıs  2009 tarihine kadar TOBB’a (Faks: 0312 417 97 11) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 


Not: Katılımcıların konaklama ve ulaşım organizasyonu ve giderleri kendilerine aittir.