Türk – Afrika İş Konseyleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk – Afrika İş Konseyleri Hk.

Tarihi     : 02.05.2011
İşareti    : 05/5000-1467
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, T.C. Devleti tarafından 1998 yılında oluşturulan “Afrika’ya Açılım Eylem Planı” ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca 2003 yılı başında kabul edilen “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” kapsamında DEİK, Afrika ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve bu bağlamda yeni açılımlar sağlanmasına büyük önem verilmekte olduğu ve bu çerçevede DEİK çatısı altında orta vadede Afrika’da Büyükelçiliğimiz bulunan ülkelerde, uzun vadede ise 54 Afrika ülkesinin tamamında İş Konseyleri kurulması hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu hedef doğrultusunda DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri çatısı altında Türk-Angola, Gana, Moritanya, Nijerya, Tanzanya ve Uganda İş Konseylerinin Kurulmasına karar verildiği böylece halihazırda Türk-Cezayir, Fas, Güney Afrika, Libya, Mısır, Tunus, Sudan, Etiyopya İş Konseylerini bünyesinde barındıran Türk-Afrika İş Konseyleri çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseylerinin sayısı 15’e ulaştığı belirtilmektedir.

Türk işadamlarına sunduğu imkanları nedeniyle Afrika kıtasında öne çıkan ve önem arz eden bu ülkeler ile kurulan İş Konseylerinin hedefi, Türkiye ile ilgili Afrika ülkeleri arasında karşılıklı iş ve yatırım olanaklarını araştırmak ve geliştirmek olduğu ve söz konusu hedef doğrultusunda, Türk iş dünyasının Afrika ülkeleri iş alemleri ile çeşitli platformlarda biraraya gelmelerinin sağlanması ve iş potansiyeli olan alanlarda karşılıklı bilgi akışının oluşturulması öncelikli amaç olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede Türk – Afrika İş Konseylerine katılmak ve yeni kurulan İş Konseylerinde aktif olarak rol almak isteyen üyelerimiz  DEİK Üye İlişkileri Sorumlusu Sayın Çiğdem Birgin (Tel: 0.212.339 50 34; E-posta: cbirgin@deik.org.tr ) ile irtibata geçebilirler.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası