Türk – Kore Müteahhitlik İşbirliği Forumu Ve İkili Görüşmeler - Ankara Sanayi Odası

Türk – Kore Müteahhitlik İşbirliği Forumu Ve İkili Görüşmeler

Tarih: 14.08.2013
İşareti: 05/5000-2928
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ile 27 Ağustos 2013, Salı günü “Orta Asya’da Türk – Kore İşbirliği Forumu”nun, T.C Ekonomi Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’nın teşrifleri ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Kore Cumhuriyeti’nden büyük ölçekli firmaların yanı sıra Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan Hükümet yetkililerinin de katılmasının planlandığı söz konusu Forum kapsamında, enerji ve alt-yapı sektöründe Türk-Kore işbirliğine yönelik paneller ve firmalar arası ikili görüşmelerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

İkili görüşmelere katılacak Koreli katılımcı listesi, Taslak Program ve Firma Profili Formu ekte yer almakta olup, ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin ekli formları doldurarak en geç 16 Ağustos 2013 tarihine kadar DEİK’e (İlgili kişi: Dilek Morgül; dmorgul@deik.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası