Türk – Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk – Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı

    26 Nisan 2012

Tarihi : 26.04.2012
İşareti : 05/5000-
1469
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, DEİK/ Türk Fas İş Konseyi tarafından, İş Konseyi Fas Kanadı, Fas Firmalar Konfederasyonu işbirliği ile 03 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da, TOBB Plaza’da, 09:00-15:30 saatleri arasında, Türk – Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.
Son yıllarda uygulamaya koyduğu stratejik planlar sayesinde, yıllık ortalama %5 oranında büyüme sergileyen ve doğrudan yabancı yatırımlarda artış sağlayan Fas’da otomotiv, tekstil ve tarımsal gıda gibi sektörlerin gelişmesinde özel sektörün payı giderek artmakta olup, FDİ Intelligence ( Financial Times) tarafından, 2011/2012 dönemi için yapılan “Geleceğin Afrika Ülkesi” sıralamasında Fas ilk sıraya yükselmiştir.
 
ABD, AB, Türkiye ve çeşitli Arap ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde, bir milyarın üzerinde bir tüketici pazarına erişim imkanı sağlayan Fas, 2011 yılı verilerine göre %48 ile Kuzey Afrika ülkeleri içinde ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ülke olmuştur.
 
Fas’ın Turizm, tarım, sanayi, inşaat, gayrimenkul, otomobil, madencilik, enerji, sağlık, telekomünikasyon ve tekstil sektörlerinden önde gelen işadamlarıyla ikili görüşme yapma fırsatı sunacak Türk-Fas İş Konseyi Ortak Toplantısına katılım için ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, 50TL katılım ücretinin DEİK/ Türk – Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011)TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 IBAN numaralı 1701526 no’lu TL hesaba yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte 27 Nisan 2012 Cuma gününe kadar DEİK’ten Özge Karagöz’e ( Tel: 0212 339 5070, Faks:0212 270 35 92, E-posta: okaragoz@deik.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: