Tunus Uluslararası Tarım Yatırımı ve Teknoloji Fuarı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tunus Uluslararası Tarım Yatırımı ve Teknoloji Fuarı Hk.

    17 Eylül 2010

Tarihi     : 16.09.2010
İşareti    : 03/5000-3178
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, 6-9 Ekim 2010 tarihlerinde Tunus’ta düzenlenecek olan 9. Uluslararası Tarım Yatırımı ve Teknoloji Fuarı’na (SIAT 2010) ve söz konusu fuar kapsamında 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ortaklık günlerine (AGRITUNISIE) ülkemizin davet edildiği belirtilmektedir.
 
Söz konusu fuara ait detaylı bilgiye http://www.siat.tn/index.php?lang=en adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası