Tunus Ülke Kredisi - Ankara Sanayi Odası

Tunus Ülke Kredisi

Tarih: 02.09.2013
İşareti: 05/5000-3100
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Eximbank tarafından Tunus’a açılacak 200 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği ve kredinin, Türk firmaları tarafından Tunus’a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanları amacıyla kullanılabileceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, projeler için ihracat kontrat bedelinin; Türkiye’den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile 3. ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olacağı, Türkiye kapsamının % 100’ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin %85’ine kadar kredi sağlanacağı ve bakiye %15’lik kısmın ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödenmesinin Türk Eximbank tarafından tevsik edileceği bildirilmektedir. Ayrıca, Türk mal ve hizmet tutarının %30’una kadar yerel harcamanın finanse edileceği ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, Tunus Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi talebinden önce Türk Eximbank’tan Niyet Mektubu almaları gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edildiği, bu çerçevede, firmaların Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile bilgi almalarının önem arz ettiği bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, kredi başvurularının, Tunus Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki Borçlu Talep Formunun Türk Eximbank’a iletilmesi suretiyle yapılacağı, projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar için satış sözleşmesinin yer alması gerektiği ve Tunus Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Tunus tarafının, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 4 yıl içerisinde kredi başvurusu yapabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası