Tunus Otoyol Projesi - Ankara Sanayi Odası

Tunus Otoyol Projesi

    10 Eylül 2012

Tarihi  : 10.09.2012
İşareti : 05/5000-2845
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 17.08.2012 tarihli yazıya atfen; Tunus Teçhizat Bakanlığı’na bağlı, Tunus Otoyol A.Ş. Genel Müdürü Jamel Zrig’in Tunus Büyükelçimiz ile yaptığı bir görüşmeye atıfla, otoyol projeleri hakkında aşağıda yer alan hususların dile getirildiği ifade edilmektedir.
 
“1- Tunus’un güneyinde Medenine şehrinde Libya sınırına kadar olan 90 kilometrelik Medenine- Ras El Jdir otoyolu projesi;
•           Bu projenin ihalesi yapılmış ve ihaleye başvuru tarihi Eylül sonu olarak saptanmıştır. (Başvuru tarihi 13 Eylül olmakla birlikte bu süre Eylül sonuna kadar uzatılacaktır.) Proje yaklaşık 20’şer kilometrelik bölümlere ayrılmış olup, bir ihale başvurusu, bir veya birkaç bölümü kapsayabilecektir.
•           Sözkonusu projenin finansmanı, Afrika Kalkınma Bankası tarafından sağlanacak olup, ihaleye anılan Bankaya üye olan ülkeler başvuruda bulanabileceklerdir. Türkiye gibi üye olmayan ülkelerin şirketleri ancak üye olan ülkelerin şirketleriyle ortaklık kapsamında ihaleye girebileceklerdir.
•           Bugüne kadar ÇHC, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya’dan şirketler ihale dosyalarını almışlardır.
 
2- Tunus’un güneyinde 90 kilometrelik Gabes- Medenine otoyol projesi;
 
•           Bu projenin ihalesi kısa bir süre içerisinde açılacak olup finansmanı Uluslararası Japon İşbirliği Ajansı (Japan International Cooperation Agency- JICA) tarafından sağlanacaktır.
•           Proje yaklaşık 20’şer kilometreye ayrılmış 4 bölümden oluşmaktadır. JICA, bir ihale başvurusunun, sadece bir bölüm için yapılması şartını getirmiştir.
 
Türk şirketleri Tunus şirketleriyle konsorsiyum kurarak veya tek başlarına ihalelere girebilirler. Tunus şirketleriyle konsorsiyum kurmakta yarar bulunmaktadır.
Tunus’un Orta-Doğu’su ve Güney Batı’sı ile ilgili otoyol yapımı projeleri üzerinde çalışmalar başlatılmış olup bu çalışmaların 2013 yılı sonu itibariyle bitirilmesi öngörülmektedir. 2014yılında da ihaleye çıkılacaktır.
 
Nuakchott-Rabat-Cezayir-Tunus-Trablus’u birbirine bağlayan otoyol yapımı olarak özetlenebilecek Magrip Arap Projesi kapsamında 2016-2017 yılları arasında otoyolun Tunus’un batısına da genişletilmesiyle, bu projenin Tunus ayağı tamamlanmış olacaktır.”
 
Bilgilerinize Sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası