TUNUS CUMHURİYETİ Ankara Büyükelçiliği İş Ve Finans 2015 Uluslararası Forumu - Ankara Sanayi Odası

TUNUS CUMHURİYETİ Ankara Büyükelçiliği İş Ve Finans 2015 Uluslararası Forumu

Tarih: 25.08.2015
İşareti: 05/5000-1895
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Tunus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıda, Tunus Başbakanı Sayın Habib ESSID’ın himayesinde, Tunus Kuruluşlar Konfederasyonu CONECT “İş ve Finans 2015” Uluslararası Forumunun 3. Oturumunun 29 Ekim 2015’te Tunus Ramada Plaza Gammarth Otelinde düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Bu yılki etkinliğin hedefinin, Tunuslu İşadamları ile Mağrip Ülkeleri, Avrupa, özellikle de Orta Doğu ve Arap Körfezi’ndeki İşadamları arasında işbirliği ve ortaklıklar olduğu vurgulanmaktadır.
 
Söz konusu Forumun son oturumunun, Orta Doğu ve Arap Körfezi’nden 100 olmak üzere toplam 400’den fazla işadamının katılımı ile geçtiğimiz Haziran Ayında Kartaja Sarayı’nda düzenlendiği bilgisi verilmektedir.
 
İşbirlikleri ve ortaklıkların kurulması amacıyla, katılım sağlanması konusunda bilgi edinilmesi rica olunur.
 
Bahse konu Forumun programı ve katılım bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası