Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yardım Talebi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yardım Talebi Hk.

Sayın Üyemiz;
 
Başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığının  verilerine göre ülkemiz nüfusunun yaklaşık %13’ünü engelliler oluşturmaktadır. Nüfusumuzun önemli bir oranını oluşturan engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, kendine yetebilen ve üretken bireyler olarak hayat sürdürebilmelerini sağlamak, eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, ulaşabilirlik, bakım ve diğer hizmetlerin gelişmesine yönelik projeler yapmak konularında başta devlet olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarına ve toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir.
 
Bu düşünceden hareketle Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından özürlülerin istihdamı ve normal yaşama adapte olabilmeleri adına faaliyete geçirilmek istenen dikiş atölyesinde, ekte resimleri olan bez torbaların üretiminde kullanılabilecek ikinci el dikiş makinelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Katkıda bulunabilecek üyelerimizden ikinci el makineleri hibe yoluyla ya da dernek imkânları doğrultusunda satın alınmak istenmektedir.
 
Yardımcı olmak isteyen firmalarımız Odamızla irtibata geçebilirler.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
İletişim:
Ankara Sanayi Odası İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Tel : 417 12 00/1217–1323