Tüketicinin Korunması Hk. Kanunun 22. Maddesine Göre Parasal Sınırların Arttırılmasına İli - Ankara Sanayi Odası

Tüketicinin Korunması Hk. Kanunun 22. Maddesine Göre Parasal Sınırların Arttırılmasına İli

Tarihi    : 20.12.2010
İşareti   : 4/5000-4177
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 
 
“4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 İnci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: Trkgm-2010/1 ) ” 18.12.2010 Tarih Ve 27789 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası