Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Hk.

    7 Eylül 2012

Tarihi  : 07.09.2012
İşareti : 
4/5000-2820
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı” hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, Tasarı ile ilgili görüşlerinizin en geç 14 Eylül 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.  
   
Saygılarımızla.
 
Ankara Sanayi Odası