Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hk.

Tarihi    : 09.02.2011
İşareti   : 4/5000 –424
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” ve “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmiştir.
 
Tebliğ ile, AB direktiflerine uyum sağlanması ve mevzuattaki boşlukların doldurulması öngörülmekte olup, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve tebliğ ekinde yer alan tüketici ürünlerinin güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için üreticiler tarafından yerine getirilmesi gereken temel gerekler belirlenmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, sözkonusu taslak hakkındaki görüşlerinizin en geç 15.02.2011 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası