Tüketici Ödülleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Tüketici Ödülleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş

    27 Şubat 2014

Tarihi  : 27.02.2014
İşareti : 
4/5000-709 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tüketici Ödülleri Yönetmeliği” taslağı’nın görüşe açıldığı bildirilmektedir.
 
Taslak Yönetmelik www.kobi.tobb.org.tr adresinde yer almakta olup, söz konusu Yönetmelik hakkında  Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 07 Mart  2014 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası