Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında

Tarihi : 16.09.2014
İşareti : 
4/5000-2871 
İrtibat : teknik@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı’nın hazırlanmış olduğu ve görüşe açıldığı belirtilmektedir.
 
Ekte de yer alan sözkonusu taslağa ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere görüş ve değerlendirmeleriniz var ise en geç 22 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası