Tüketici Konseyi Toplantısı Hk - Ankara Sanayi Odası

Tüketici Konseyi Toplantısı Hk

Tarihi  : 17.04.2013
İşareti : 
4/5000-1448
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 17. Tüketici Konseyi Toplantısının yapılacağı, sözkonusu toplantının gündemini oluşturmak üzere Odamız görüşlerininin Birliklerine iletilmesi talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere konuyla ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 18 Nisan 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası