TÜİK Soru Kağıtları Web Uygulaması Hk. - Ankara Sanayi Odası

TÜİK Soru Kağıtları Web Uygulaması Hk.

Tarih:  18.02.2014
İşareti:  07 /5000- 609 
  
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan yazıda; Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca çeşitli konularda sayım ve anket düzenlemek ve sonuçlarını kullanıcılara sunmakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. İstatistik alanında ulusal ve uluslararası öncelikler dikkate alınarak, ülkemizin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikler derlenmekte, derlenen bu bilgiler analiz edilerek kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması,  millî gelir tahminlerinin yapılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişimlerin izlenmesi, uluslararası bilgi sistemine ve  uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması, ayrıca çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amacıyla kullanıldığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu yazıda ayrıca; işyerlerine yönelik olarak yapılan araştırmaların daha önce  İnternet  üzerinde geliştirilen uygulamalar yoluyla  birlikte e-posta ve kağıt ortamında yapılmakta iken, dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak, işgücü ve zaman maliyetini en aza indirmek, zamanlı veri üretimi yapabilmek amacıyla işyeri bazındaki araştırmaların bundan sonra sadece internet üzerinden geliştirilen uygulamalar ile yürütülmesine karar verildiği bildirilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası