Tübitak Özel Sektör Ar-Ge Destek Programı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Tübitak Özel Sektör Ar-Ge Destek Programı Hk.

    25 Mayıs 2012

Tarihi  : 25.05.2012
İşareti : 05/5000-1787
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda Türkiye bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından özel sektör odaklı yeni bir destek programının yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülecek olan 1511 kodlu destek programı kapsamında özel sektöre yönelik Ar-Ge desteklerine önemli yeniliklerin getirilmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.
 
1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu program ile, belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yapılacak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 
Öncelikli olarak enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri sektörlerine yönelik verilecek destekler çağrı esaslı olup, konu ile ilgili detaylı bilgilere www.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize Sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası