TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme P - Ankara Sanayi Odası

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme P

    30 Ekim 2014

Tarih: 30.10.2014 
İşareti:05/5000-3158
 
Sayın Üyemiz,
 
1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı ile; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle; teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.
 
Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlenmek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır. Programa başvurmak isteyen üyelerimiz başvurularını, 15 Ekim 2014-19 Ocak 2015 tarihleri arasında PRODİS uygulaması üzerinden yapılabilecektir. Detaylı bilgi için http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari web adresi ziyaret edilebilir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası