TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) “Açık Kapı” Uygulaması - Ankara Sanayi Odası

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) “Açık Kapı” Uygulaması

    19 Şubat 2016
Tarih: 19.02.2016
İşareti: 05/5000-422
İletişim: dim@aso.org.tr
  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve İnovasyonda özel sektör – kamu sektörü işbirliği hedefleri doğrultusunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM), “Açık Kapı” uygulamasını başlattığı bildirilmektedir.
 
Söz konusu uygulamayla, özel sektörle daha yakın ilişkilerin kurulması ve TÜBİTAK MAM bünyesinde oluşturulan bilgi ve teknoloji birikiminin özel sektöre etkin olarak transfer edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca uygulama ile benzer alanlarda çalışan ya da birbirini tamamlayıcı ürün/süreç geliştiren firmaların bir araya getirilmesi mümkün olacaktır.
 
Bu çerçevede www.dahaiyisimumkun.com veya mam.tubitak.gov.tr adreslerinde yer alan bilgi formunun doldurularak Ar-Ge ve İnovasyon alanında ihtiyaç duyulan hizmetin TÜBİTAK MAM ile paylaşılması gerekmektedir. Sektöre ve ihtiyaca göre sınıflandırılacak formlar vasıtasıyla, araştırma enstitülerinin firmalarla iletişime geçecekleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası