TÜBİTAK KOBİ EĞİTİM PROGRAMI - Ankara Sanayi Odası

TÜBİTAK KOBİ EĞİTİM PROGRAMI

TÜBİTAK KOBİ EĞİTİM PROGRAMI 
 
Tarihi   :  27.05.2010
İşareti    : 5/5000 –
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;
 
Üyelerimizde 7. Çerçeve Programı hakkında farkındalık yaratmak, programdan yararlanma yolları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, özellikle uluslararası Ar-Ge destek programlarına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda 08 Haziran 2010 tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasında TÜBİTAK Eureka Proje Sorumlusu Sayın Emre YURTTAGÜL tarafından bir eğitim verilecektir.
 
Eğitimde pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformu olan EUREKA Programı ile KOBİ’lerin Ar-Ge ihtiyaçlarını dışarıdan, araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlardan satın alması prensibi üzerine kurulmuş olan AB 7. ÇP – KOBİ’ler Yararına Araştırmalar Programı hakkında üyelerimize detaylı bilgi verilecektir.
 
Günümüz rekabetçi iş ortamında, rekabetin işbirliği ile yapıldığı bir dönemde, Türk sanayisini ayakta tutacak, onlara farklılık ve esneklik kazandıracak hayati unsurlardan biri araştırma – geliştirmedir.  Hiç kuşkusuz Ar-Ge faaliyetinin en önemli girdilerinden biri mali kaynaktır. Uluslararası Ar-Ge destek programlarından yararlanmak, ilgili şirket ve kurumlarla ortaklıkları geliştirmek, işletmelere kaynak sıkıntılarını aşmada yardımcı olacaktır.
 
Söz konusu eğitime katılmak isteyen firmaların en geç 07 Haziran 2010  Pazartesi  gününe  kadar  isimlerini Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne bildirmeleri (Faks: 0 . 312 . 4171271 , Tel: 0.312.417 12 00 /1209 ,   e-posta: dim@aso.org.tr) gerekmektedir.  Eğitim programı ekte yer almaktadır.         
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası