TÜBİTAK’ın Kurulması Hakkında Kanun Taslağı ve Gerekçesi - Ankara Sanayi Odası

TÜBİTAK’ın Kurulması Hakkında Kanun Taslağı ve Gerekçesi

    20 Nisan 2012

Tarihi  : 20.04.2012
İşareti : 4/5000-1438
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun taslağı ekte bilgilerinize sunulmuş olup, söz konusu Kanun taslağı ile ilgili görüşlerinizin en geç 24.04.2012 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası