TTGV Teknoloji Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

TTGV Teknoloji Ödülleri

Tarih: 22.03.2013 
İşareti: 05/5000-1069
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan alınan bir yazıda, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD işbirliğiyle ülkemizde düzenlenen Teknoloji Ödüllerinin 11.cisi için başvuru sürecinin 1 Mart 2013 tarihinde başladığı bildirilmektedir.
Teknoloji Ödüllerinin ;
· ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategoride,
· Kuruluş büyüklüğüne bağlı olarak; MİKRO, KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK/BAĞLI olmak üzere dört farklı sınıf için verilmekte olduğu,
Firmaların; ürün/süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları ile 15 Haziran 2013 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri iletilmektedir.
 
Söz konusu Ödüller için başvuru formlarına http://www.teknoloji.org.tr/basvuru.html adresinden, detaylı bilgiye Ödül Sekreteryası’ndan (TTGV) (teknolojiodulu@teknoloji.org.tr  Tel : 0 312 265 02 72 / 378) adreslerinden ulaşılabilindiği iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası