TSE SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME 2016 - Ankara Sanayi Odası

TSE SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME 2016

    2 Aralık 2016

İşareti : 04/5000-2353

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği bildirilmektedir. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2012 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmış olduğu belirtilmekle birlikte Uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu sistematik gözden geçirme işleminin, Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı ve bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi taşıdığı ifade edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standardları listesi ve bu standardların üyelerimiz tarafından gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken “sistematik gözden geçirme oy formu” aşağıdaki linkte verilmiştir. Söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Ankara Sanayi Odası


Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişmek için;

https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/2252/4632/sistematik-gozden-gecirme.aspx”ye tıklayınız.

Eğer link çalışmıyor ise internet tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazarak Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişebilirsiniz.
https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/2252/4632/sistematik-gozden-gecirme.aspx