TSE Belgelendirme Ücretlerinde Değişiklik Hk. - Ankara Sanayi Odası

TSE Belgelendirme Ücretlerinde Değişiklik Hk.

Tarihi     : 23.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
 894
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından üyelerimize gönderilen bir yazıda, marka ve belge kullanım ücretlerinin, halen olduğu gibi her yıl bir önceki takvim yılında gerçekleşen yıllık brüt satış tutarları üzerinden alınması yerine, aynen belge yenilenirken olduğu gibi, marka, belge,ürün, sınıf, tip vb bazında belirlenmiş sabit ücret alınması biçiminde düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiş olup, bu yönde yapılması düşünülen değişiklik ile ilgili olarak Odamızın üyelerimizin talepleri doğrultusunda girişimlerde bulunabilmesini teminen ekte yer alan anket formunun doldurularak en geç  27.02.2009 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr elektronik posta adresine veya 0 312 417 12 71 no.lu faks numarasına iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Anket Formu için tıklayınız.