TS ISO 10002 Üye Memnuniyeti Hk. - Ankara Sanayi Odası

TS ISO 10002 Üye Memnuniyeti Hk.

Tarihi   : 04.01.2011
İşareti  : 3/5000
 
Sayın Üyemiz,    
 
Odamız bünyesinde TS ISO 10002 Kalite Yönetimi – Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanmıştır. Sözkonusu çalışmalar çerçevesinde siz değerli üyelerimizin Odamızdan beklentileri ve iyileştirme-geliştirmeye yönelik önerileri çalışmaya çok değerli katkılar sağlayacaktır.
 
Bu amaçla ekte sunulan  “Üye Beklentileri Veri Toplama Formu” nu hassasiyetle değerlendirerek  Odamızın akreditasyon@aso.org.tr e-posta adresine veya  417 52 05 nolu faksına ulaştırılması hususunu önemle bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası