TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Hk.

    5 Aralık 2013

Tarihi  : 05.12.2013
İşareti : 4/5000-4073
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz 
 
Odamızca yapılacak bir çalışmada değerlendirilmek üzere, 2012 yılı içerisinde, “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” almış bulunan üyemiz firma bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur.
 
Bu çerçevede; 2012 yılında “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” almış bulunan firmalarımızın, belge örneklerini, firma ismi ve irtibat bilgileri ile birlikte, en geç 9 Aralık 2013 tarihi saat 12:30’a kadar  Odamıza ulaştırmaları (Faks: 417 52 05 E-Posta: ticaret@aso.org.tr) gerekmektedir.
                                                                                                                                                                                                                    .                                              
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası